Totale hoeveelheid brandstof per transporteenheid ADR 1.1.3.3
   
 
  • De totale inhoud van de vaste brandstofreservoirs mag niet meer bedragen dan 1500 liter. Van deze 1500 liter mag er zich eventueel maximaal 500 liter op de aanhanger of oplegger bevinden.
  • Het vast of vaste reservoirs moeten rechtstreeks verbonden zijn met de motor of met de hulpuitrusting (bv koelmotor, verwarming,...)
  • De totale hoeveelheid brandstof in draagbare recipiënten mag maximaal 60 liter bedragen.
  • DE TOTALE HOEVEELHEID BRANDSTOF PER TRANSPORTEENHEID BEDRAAGT DUS 1560 LITER (max 1500 liter in vaste reservoirs en max 60 liter in draagbare verpakkingen)
 
 

 
     
 
ADR  2009
 
     
Sluit Venster