Klasse 2, gassen ADR 2.2.2
 
 
 • Klasse 2 omvat stoffen die voldoen aan volgende criteria:
 
 
 • bij 50°C een dampspanning hebben die hoger is dan 3 bar (300 kPa) of bij 20 °C en normale atmosferische druk (101.3 kPa) volledig gasvormig zijn
 
 
 
  Onderverdeling:  
 
 1. samengeperst gas: een gas dat wanneer het onder druk verpakt is voor het transport volledig gasvormig is bij - 50°C; deze categorie omvat alle gassen met een kritische temperatuur lager dan of gelijk aan - 50°C
 2. vloeibaar gemaakt gas: een gas dat, wanneer het onder druk verpakt is voor het transport, gedeeltelijk vloeibaar is bij temperaturen boven - 50°C. Men maakt onderscheid tussen:
  bij hoge druk vloeibaar gemaakt gas: een gas met een kritische temperatuur hoger dan - 50°C en ten hoogste + 65 °C en
  bij lage druk vloeibaar gemaakt gas: een gas met kritische temperatuur hoger dan + 65°C
 3. sterk gekoeld vloeibaar gemaakt gas: een gas dat wanneer het verpakt is voor transport gedeeltelijk vloeibaar is omwille van zijn lage temperatuur
 4. opgelost gas: een gas dat wanneer het onder druk verpakt is voor transport opgelost is in een oplosmiddel dat zich in de vloeistoffase bevindt
 5. spuitbusssen en kleine recipiënten met gas onder druk (gaspatronen)
 6. andere voorwerpen die gas onder druk bevatten
 7. gassen die niet onder druk staan en aan bijzondere voorschriften onderworpen zijn
 
 
 
  Etiket:  
 
 
 
 
     
 
Klasse 2, De gassen
 
     
     
Sluit Venster
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be