Klasse 3, brandbare vloeistoffen ADR 2.2.3
 
 
 • Klasse 3 omvat stoffen die voldoen aan volgende criteria:
 
 
 • vloeibaar zijn overeenkomstig het eerste onderstreepje van de definitie "vloeistof" in 1.2.1
 • bij 50°C een dampspanning hebben van maximaal 3 bar (300 kPa) en bij 20 °C en normale atmosferische druk (101.3 kPa) niet volledig gasvormig zijn en een vlampunt hebben van ten hoogste 60°C
 • brandbare vloeistoffen en vaste stoffen in gesmolten toestand waarvan het vlampunt hoger is dan 60°C en die warm, bij een temperatuur tenmiste gelijk of hoger dan hun vlampunt voor vervoer aangeboden worden. Deze stoffen zijn ingedeeld bij UN 3256
 • vloeibare ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
 • dieselolie, gasolie en licht stookolie met een vlampunt tussen 60°C en 100°C, UN 1202
 
 
 
 

Onderverdeling:

 • F1: brandbare vloeistof, vlampunt ten hoogste 60 °C
 • F2: brandbare vloeistof, vlampunt hoger dan 60 °C die vervoerd of voor vervoer aangeboden wordt bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan het vlampunt.
 • FT1: brandbare vloeistof, giftig
 • FT2: pesticide, giftig
 • FC: brandbare vloeistof, bijtend
 • FTC: brandbare vloeistof, giftig, bijtend
 • D: ontplofbare vloeistoffen in niet explosieve toestand
 
 
 
  Etiket:  
 
 
 
 
     
 
Klasse 3
 
     
     
Sluit Venster
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be