Klasse 4.1 ADR 2.2.41
 
 
  • Klasse 4.1 omvat stoffen die voldoen aan volgende criteria:
 
 
  • brandbare vaste stoffen ADR 2.2.41.1.3: zijn gemakkelijk ontbrandbare vaste stoffen en vaste stoffen die door wrijving kunnen ontbranden. Het zijn korrelvormige, poedervormige of pastavormige stoffen die gevaarlijk zijn indien ze makkelijk vuur vatten door kortstondig contact met een ontstekingsbron en indien de vlam zich snel uitbreidt. Het gevaar kan niet alleen voortkomen door het vuur maar ook van giftige verbrandingsproducten. Metaalpoeders zijn bijzonder gevaarlijk omdat deze zeer moeilijk te doven zijn eens ze branden. De normale blusmiddelen zoals water en koolstofdioxine kunnen het gevaar nog verhogen.
  • zelfontledende vaste stoffen en vloeistoffen ADR 2.2.41.1.9: zelfontledende stoffen zijn stoffen die thermisch instabiel zijn en een sterk exotherme ontleding kunnen ondergaan, zelfs in afwezigheid van zuurstof (lucht). De ontleding van deze stoffen kan veroorzaakt worden door warmte, contact met onzuiverheden (zuren, basen, zware metalen enz.), wrijving of schokken. De ontledingssnelheid stijgt met temperatuur en varieert al naargelang de stof. De ontleding kan gepaard gaan met het vrijkomen van giftige gassen of dampen. Sommige zelfontledende stoffen kunnen explosief ontleden vooral indien ze ingesloten zijn. Deze eigenschap kan gewijzigd worden door verdunningsmiddelen toe te voegen of door geschikte verpakkingen te gebruiken. Sommige zelfontledende stoffen kunnen hevig branden.
  • ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand ADR 2.2.41.1.18: zijn stoffen die met water of alcohol bevochtigd zijn of met andere stoffen verdund zijn teneinde hun explosieve eigenschappen te elimineren.
  • stoffen verwant met zelfontledende stoffen ADR 2.2.41.1.19: zijn stoffen op voorlopige basis ingedeeld zijn bij klasse 1, geen stoffen zij van klasse 5.1 of 5.2 en geen zelfontledende stoffen zijn van klasse 4.1
  • Polymeriserende stoffen ADR 2.2.41.1.20
    Polymeriserende stoffen zijn stoffen die, zonder satbilisator, vatbaar zijn om een sterke exotherme reactie te ondergaan die onder normale vervoersomstandigheden resulteert in de vorming van polymeren.
 
 
 
  Etiket:  
 
 
 
 
     
 
Gevaarlijke ADR goederen
 
     
     
Sluit Venster
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be