Klasse 4.2, voor zelfontbranding vatbare stoffen ADR 2.2.42
 
 
  • Klasse 4.2 omvat stoffen die voldoen aan volgende criteria:
 
 
  • pyrofore stoffen: dit zijn stoffen, met inbegrip van mengsels en oplossingen (zowel vloeibaar als vast) die zelfs in kleine hoeveelheden in minder dan 5 minuten ontbranden in contact met lucht. Van de stoffen van klasse 4.2 zijn deze het meest voor zelfontbranding vatbaar
  • voor zelfverhitting vatbare stoffen en voorwerpen: dit zijn stoffen en voorwerpen, met inbegrip van oplossingen en mengsels die in contact met lucht en zonder toevoer van energie kunnen opwarmen. Deze stoffen kunnen slechts in grote hoeveelheden (meerdere kg) en na lange tijd ontbranden
 
 
 
  Etiket:  
 
 
 
 
     
 
Gevaarlijke ADR goederen
 
     
     
Sluit Venster
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be