Klasse 5.2, organische peroxides ADR 2.2.52
 
 
  • Klasse 5.2 omvat stoffen die voldoen aan volgende criteria:
 
 
  • organische peroxides en preparaten van organische peroxides.
    Organische peroxides zijn organische stoffen die het bivalent -o-o- bevatten en als derivaten van waterstofperoxide beschouwd kunnen worden, waarin één of beide waterstofatomen vervangen zijn door organische radicalen.
 
 
 
  Eigenschappen:  
 
  • De organische peroxides zijn bij een normale of verhoogde temperatuur onderhevig aan een exotherme ontleding. De ontleding kan veroorzaakt worden door warmte, contact met verontreinigingen, wrijving of schokken. De ontledingssnelheid stijgt met de temperatuur en hangt af van de samenstelling. De ontleding kan gepaard gaan met het vrijkomen van schadelijke of brandbare dampen of gassen, sommige organische peroxides kunnen explosief ontleden, vooral wanneer ze ingesloten zijn. Veel organische peroxides branden hevig. Bepaalde organische peroxides mogen slechts vervoerd worden onder temperatuursregeling.
 
 
 
  Onderverdeling:  
 
  • P1 organische peroxides waarvoor temperatuurbeheersing niet vereist is
  • P2 organische peroxides waarvoor temperatuurbeheersing vereist is
 
 
 
  Etiket:  
 
 
 
 
     
 
ADR klasse 5.2
 
     
     
Sluit Venster
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be