Onderverdeling binnen de klassen van de gevaarlijke stoffen
 
  DE CLASSIFICATIECODE:  
 
  • Alle klassen worden nog eens onderverdeeld in verschillende categoriën van producten. Ieder van deze categoriën is gekenmerkt door een CLASSIFICATIECODE.
  • De classificatiecode moet niet vermeld worden op het vervoerdocument.
  • De classificatiecode kan men terugvinden in de lijst gevaarlijke stoffen of in kolom 3b van tabel A in hoofdstuk 3.2
  • De classificatiecodes van de goederen van klasse 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 en 9 bestaan uit één of meerdere letters, al dan niet aangevuld door cijfers *. Deze letters verwijzen naar het risico dat de goederen vertegenwoordigen.
  • Indien een product meerdere gevaarlijke eigenschappen heeft, komen in de classificatiecode de overeenstemmende letters allemaal samen voor ( bv: TOC )
 
 
A
Verstikkend
C
Bijtend
D
Ontplofbare stof in niet explosieve toestand
F
Brandbaar
I
Infectueus, besmettelijk
O
Oxiderend
P
Organisch peroxide
S
Voor zelfontbranding vatbaar
SR
Zelfontledend
T
Giftig
W
Ontwikkeld in contact met water brandbare gassen
M
Divers gevaar, anders dan voorgaande
 
 
 
  DE VERPAKKINGSGROEPEN:  
 
  • In de klasse 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 en 9** worden de meeste stoffen bovendien opgesplitst in drie andere groepen, in functie van de grootte van het gevaar dat ze vertegenwoordigen.
  • Omdat deze indeling volgens de grootte van het gevaar ook gebruikt wordt om de vereiste kwaliteit van de verpakkingen vast te leggen worden deze groepen verpakkingsgroepen genoemd. Verpakkingsgroepen worden aangeduid met een Romeins cijfer, I II of III
  • Indien een gevaarlijk product een verpakkingsgroep heeft moet deze altijd op het vervoerdocument vermeld worden.
  • De verpakkingsgroep van een gevaarlijk product kan men terugvinden in de lijst gevaarlijke stoffen of in kolom 4 van tabel A in hoofdstuk 3.2
 
 
I
betekent : zeer gevaarlijk
II
betekent : gevaarlijk
III
betekent : minder gevaarlijk
 
 
 
  * de klasse 1 en 7 worden op een andere manier onderverdeeld
** de klasse 1, 2, 5.2, en 7, de zelfontledende stoffen van klasse 4.1 en de voorwerpen    worden niet op deze manier onderverdeeld
 
     
 
Gevaarlijke lading
 
     
Sluit Venster
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be