Samenladingsverbod ADR 7.5.2
 
 
 • Colli die voorzien zijn van verschillende gevaarsetiketten mogen niet samen in éénzelfde voertuig of container geladen worden, tenzij de samenlading toegelaten is volgens onderstaande tabel, gebaseerd op de gevaarsetiketten waarvan zij voorzien zijn.
 
 
NR
1
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
3
4.1
4.1+1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.2+1
6.1
6.2
7
A,B,
C
8
9
1
Zie 7.5.2.2
           
d
           
b
1.4
a
a
a
 
a
a
a
a
 
a
a
a
a
a,b,c
1.5
                         
b
1.6
                         
b
2.1,2.2
2.3
 
a
   
x
x
x
 
x
x
x
x
 
x
x
x
x
x
3
 
a
   
x
x
x
 
x
x
x
x
 
x
x
x
x
x
4.1
 
a
   
x
x
x
 
x
x
x
x
 
x
x
x
x
x
4.1+1
             
x
                   
4.2
 
a
   
x
x
x
 
x
x
x
x
 
x
x
x
x
x
4.3
 
a
   
x
x
x
 
x
x
x
x
 
x
x
x
x
x
5.1
d
a
   
x
x
x
 
x
x
x
x
 
x
x
x
x
x
5.2
 
a
   
x
x
x
 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5.2+1
                     
x
x
         
6.1
 
a
   
x
x
x
 
x
x
x
x
 
x
x
x
x
x
6.2
 
a
   
x
x
x
 
x
x
x
x
 
x
x
x
x
x
7A,B,C
 
a
   
x
x
x
 
x
x
x
x
 
x
x
x
x
x
8
 
a
   
x
x
x
 
x
x
x
x
 
x
x
x
x
x
9
b
a,b,c
b
b
x
x
x
 
x
x
x
x
 
x
x
x
x
x
 
 
 • x: samenlading is toegelaten
 • a: samenlading toegelaten met stoffen en voorwerpen van 1.4S
 • b: samenlading toegelaten tussen klasse 1 en reddingstoestellen van klasse 9 (Un 2990, 3072 en 3268)
 • c: samenlading toegelaten tussen gasgeneratoren (voor airbags) of airbagmodules of aanspaninrichtingen voor veiligheidsgordels van subklasse 1.4 compatibiliteitsgroep G (UN 0503) en de gasgeneratoren voor airbags of airbagmodules of aanspaninrichtingen voor veiligheidsgordels van klasse 9 (UN 3268)
 • d: samenlading toegelaten tussen springstoffen(met uitzondering van UN 0083 springstoffen type C) en het ammoniumnitraat en de organische nitraten van klasse 5.1 (UN 1942 en 2067), op voorwaarde dat het geheel beschouwd wordt als springstoffen van klasse 1 voor doeleinden van etikettering met grote etiketten, segregatie, stuwage en maximaal toelaatbare lading.
 
 
 
  Samenlading met levensmiddelen, eetwaren en dierenvoedsel ADR 7.5.4:  
 
 • Wanneer voor een stof of voorwerp de bijzondere bepaling CV 28 in kolom 18 van tabel A in hoofdstuk 3.2 vermeld staat, moeten volgende voorzorgsmaatregelen genomen worden ten opzichte van levenmiddelen, eetwaren en dierenvoedsel:
 • colli en ongereinigde lege verpakkingen die voorzien zijn van etiketten 6.1 en 6.2 of de UN nrs 2212, 2315, 2590, 3151, 3152, en 3245 die voorzien zijn van etiket 9, mogen in voertuigen, containers en op plaatsen waar geladen, gelost of overgeladen wordt NIET op of in de onmiddellijke nabijheid gestapeld worden van colli waarvan men weet dat ze levensmiddelen, eetwaren of dierenvoedsel bevatten
 • wanneer deze colli, voorzien van voornoemde etiketten in de onmiddellijke nabijheid gestouwd worden van colli met levensmiddelen, eetwaren of dierenvoeding moeten ze van deze laatste gescheiden worden door:
  • schotten met volle wanden, de schotten moeten even hoog zijn als de colli die voorzien zijn van de voornoemde etiketten of;
  • door colli die niet voorzien zijn van etiketten die overeenstemmen met de modellen 6.1, 6.2 of 9 (enkel UN nrs 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 of 3245) of;
  • door een ruimte van minstens 80 cm
 • tenzij deze colli met voornoemde etiketten voorzien zijn van een bijkomende verpakking of volledig afgedekt zijn (bv door folie, afdekkarton enz)
 
 
 
     
 
Samenladingsverboden voor gevaarlijke goederen
 
     
     
Sluit Venster
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be