Signalisatie van de voertuigen, tankcontainers enz. ADR 5.3
 
 
SIGNALISATIE MET ORANJE SCHILDEN (plaatsing van de oranje schilden)
 
   
  UITZICHT EN BETEKENIS van de schilden: zie oranje schilden  
     
  1) Bij het vervoer van COLLI in een huifwagen of container:  
 
 • Indien minstens één van de vervoerde goederen gevaarlijk is moeten VOORAAN en ACHTERAAN LEGE oranje schilden geplaatst worden op de transporteenheid, loodrecht op de lengteas. Een voertuig dat COLLI vervoert draagt NOOIT oranje schilden met nummers!
 
 
 
  2) Bij losgestort vervoer of bij het vervoer van tankcontainers:  
 
 • De oranje schilden MET DE NUMMERS( het indentificatienummer van het gevaar voor elke gevaarlijke stof vindt u in kolom17 van de lijst gevaarlijke stoffen van de vervoerde stof moeten al naargelang het geval geplaatst worden op beide zijkanten:
    - van de tankcontainer, of op het betreffende compartiment van deze tankcontainer
    - van de container geladen met een losgestorte gevaarlijke stof

    - van het voertuig geladen met een losgestorte gevaarlijke stof
 • Bovendien moet vooraan en achteraan op de transporteenheid een leeg oranje schild aangebracht worden loodrecht op de lengteas van het voertuig
 
 
 • Indien slechts één enkele gevaarlijke stof vervoerd wordt MAG deze signalisatie vervangen worden door oranje schilden met nummers vooraan en achteraan op de transporteenheid.
 
 
 
  3) Bij vervoer van tankcontainers, mobiele tanks of containers voor losgestort vervoer VAN of
   NAAR een ZEEHAVEN:
 
 
 • Bij vervoer van tankcontainers, mobiele tanks of containers voor losgestort vervoer VAN of NAAR een ZEEHAVEN, zijn de oranje schilden met nummers NIET vereist als de tankcontainers, mobiele tanks of containers voor losgestort vervoer voorzien zijn van de signalisatie voor het zeevervoer ( het UN-nummer in een rechthoek of op de grote etiketten) en als op het vervoerdocument de vermelding " Vervoer volgens 1.1.4.2.1" voorkomt.
 • De LEGE oranje schilden vooraan en achteraan op de transporteenheid BLIJVEN wel verplicht!
 
 
 
  4) Plaatsing van de oranje schilden op tankvoertuigen, batterijvoertuigen en dragende    voertuigen voor afneembare tanks  
 
 • Indien minstens één van de vervoerde goederen gevaarlijk is moeten VOORAAN en ACHTERAAN LEGE oranje schilden geplaatst worden op de transporteenheid, loodrecht op de lengteas.
 • Deze schilden worden aangevuld met een zijdelingse signalisatie door op de zijkanten van iedere tank of van elk compartiment oranje schilden MET NUMMERS aan te brengen.( het indentificatienummer van het gevaar voor elke gevaarlijke stof vindt u in lijst gevaarlijke stoffen kolom 20 van tabel A in 3.2)
 • Indien een stof NIET GEVAARLIJK is mogen op de zijkant van die tank of van het compartiment GEEN oranje schilden geplaatst zijn!
 • Indien slechts één enkele gevaarlijke stof vervoerd wordt MAG deze signalisatie vervangen worden door oranje schilden met nummers vooraan en achteraan op de transporteenheid.
 
  UITZONDERING:  
 
 • Het is niet nodig om de zijdelingse signalisatie van oranje schilden met nummers aan te brengen bij het vervoer van stoffen met UN-nummer 1202, 1203 of 1223 of bij het vervoer van vliegtuigbrandstof met UN-nummer 1268 en 1863. De oranje schilden met nummers aan de voorzijde en de achterzijde van de transporteenheid moeten in dat geval voorzien zijn van de de nummers van het GEVAARLIJKSTE product dat vervoerd wordt, dwz het product met het LAAGSTE vlampunt. In het vervoerdocument moet dan wel gepreciseerd worden welke stoffen in iedere tank of ieder compartiment vervat zijn.
 
 

OPMERKING: indien de zijdelingse signalisatie van tankcontainers, mobiele tanks, afneembare                       tanks of MEGC's van buitenuit niet zichtbaar is, moeten de oranje schilden met                       nummers op de beide zijkanten van het voertuig herhaald worden.
                    
 Indien geen enkele van de vervoerde stoffen gevaarlijk is mogen er GEEN oranje                       schilden op de transporteenheid voorkomen.

 
 
 

SIGNALISATIE MET GROTE ETIKETTEN

 
  1) Uitzicht en betekenis  
 
 • De vorm, de symbolen en de opschriften van de grote etiketten zijn identiek aan deze van de colli, klik hier voor de modellen gevaarsetiketten
 
 
 • De grote etiketten hebben een afmeting van 25 cm zijde, maar mogen gereduceerd worden tot 10 cm zijde in geval van:
    - kleine containers (inhoud maximum 3 m³)
    - op tanks met een inhoud van max 3 m³
    - soms voor klasse 1 en klasse 7 (voor deze klassen is een specialistiecursus vereist)
 
 
 • Aan de hand van de UN-nummers vermeld in het vervoersdocument kunt de voorgeschreven etiketten terugvinden in kolom 5 van de lijst gevaarlijke stoffen
 
 
 
 
  2) Plaatsing van de grote etiketten  
 
 • Vervoer van COLLI in containers:
  Wanneer colli in containers vervoerd worden en er op deze colli gevaarsetiketten aanwezig zijn, moeten de overeenstemmende GROTE etiketten aangebracht worden op beide zijkanten en op de voor- en achterkant van de CONTAINER, GEEN etiketten op het voertuig. Wanneer meerdere etiketten vereist zijn moeten deze naast elkaar aangebracht worden.
  Indien COLLI rechtstreeks in het voertuig geladen worden (bv een huifwagen) moeten GEEN etiketten aangebracht worden op het voertuig!
 
 
 • Losgestort vervoer in een kipwagen:
  De juiste grote etiketten moeten aangebracht worden op de zijkanten en op de achterkant van het voertuig.
 
 
 • Losgestort vervoer in containers en vervoer in tankcontainers en mobiele tanks:
  Bij losgestort vervoer in containers of bij vervoer van één enkele gevaarlijke stof in tankcontainers of mobiele tanks, moeten de juiste grote etiketten zich op beide zijkanten en op de voor- en achterkant van de container, mobiele tank of tankcontainer bevinden.
  Wanneer in tankcontainers of mobiele tanks meerdere gevaarlijke goederen vervoerd worden moeten de gepaste grote etiketten aangebracht worden ter hoogte van de compartimenten in kwestie. Wanneer meerdere etiketten vereist zijn moeten deze naast elkaar aangebracht worden. Op de voor- en achterkant van de tankcontainer of mobiele tank moet één groot etiket aangebracht worden van IEDER model dat op de zijkanten voorkomt.
 
 
 • Tankvoertuigen, batterijvoertuigen en voertuigen met afneembare tanks
  Op tankvoertuigen, batterijvoertuigen en voertuigen met afneembare tanks moeten de juiste grote etiketten aangebracht worden op de zijkanten en op de achterkant van het voertuig.
  Wanneer het tankvoertuigen of de afneembare tank meerder compartimenten heeft en meerdere gevaarlijke goederen vervoerd worden moeten de gepaste grote etiketten aangebracht worden ter hoogte van de compartimenten in kwestie. Wanneer meerdere etiketten vereist zijn moeten deze naast elkaar aangebracht worden. Op de ACHTERKANT van het voertuig moet één groot etiket aangebracht worden van IEDER model dat op de zijkanten voorkomt.
 
  OPMERKING: GEEN etiketten op de voorkant van de VOERTUIG.
                      Indien de etiketten van buitenuit NIET zichtbaar zijn moeten deze ook op de zij-
                      kanten en achterkant van het voertuig aangebracht worden.
                      Indien geen enkele van de vervoerde stoffen gevaarlijk is of na lossing, reiniging                       en/of ontgassing mag geen enkele signalisatie van het ADR nog zichtbaar zijn.
 
 
 
     
 
Gevaarlijke stoffen.be
 
     
Sluit Venster
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be