Behandeling en stuwage ADR 7.5.7
 
  • In voorkomend geval moet het voertuig of de container voorzien zijn van geschikte inrichtingen die de stouwing en de manipulatie van de goederen vergemakkelijken. De colli die gevaarlijke goederen bevatten en de niet verpakte gevaarlijke voorwerpen moeten vastgezet worden met behulp van geschikte middelen ( spanriemen, klembalken, stangen, vormvast zetten,klampen, enz.) Deze middelen moeten in staat zijn om de goederen in het voertuig of de container zodanig tegen te houden dat tijdens het vervoer elke verplaatsing verhinderd wordt die de oriëntatie van de goederen kan veranderen of deze beschadigen.
  • De gebruikte bevestigingsmiddelen mogen de goederen niet beschadigen.
  • Colli mogen niet gestapeld worden tenzij ze daartoe ontworpen zijn
  • Tijdens het laden en lossen moeten de colli die gevaarlijke goederen bevatten beschermd worden tegen beschadiging.
  • De bepalingen van 7.5.7.1 zijn eveneens van toepassing op het laden en stouwen van containers op voertuigen en eveneens op het afladen ervan.
  • Het is de bemanning van het voertuig ten alle tijden verboden om colli met gevaarlijke goederen te openen.
 
 
 
     
 
A.D.R.
 
     
Sluit Venster
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be