Beperkingen in tunnels ADR 1.9.5
 
 
Algemene bepalingen:
 
 
  • Wanneer ze beperkingen oplegt aan de doorgang door wegtunnels van voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren, moet de bevoegde overheid de wegtunnel indelen bij één van de in 1.9.5.2.2 gedefinieerde categorieën. Daarbij moet rekening gehouden worden met de karakteristieken van de tunnel, met de evaluatie van de risico's waarbij de beschikbaarheid en de geschiktheid van alternatieve reiswegen en vervoersmodi in ogenschouw genomen worden, en met het verkeersmanagement. Eénzelfde tunnel kan ingedeeld worden bij meerdere tunnelcategorien, in functie van bijvoorbeeld het tijdstip van de dag of de dag van de week enz.
 
 
 
  De vijf tunnelcategorieën (ADR 1.9.5.2.2):  
     
 
Tunnelcategorie A:
Geen enkele beperking van het vervoer van gevaarlijke stoffen.
 
     
 
Tunnelcategorie B:
Klasse
Gevaarlijke goederen
Verbod voor:
 
1
 
Compatibiliteitsgroepen A en L
Alle vervoer
Subklasse 1.1, 1.2 en 1.5 alleen indien de totale netto massa van ontplofbare stoffen per transporteenheid groter is dan 1000 kg
Alle vervoer
2
Classificatiecode F, TF en TFC
Alleen tanks
3
Classificatiecode D
(UN1204, 2059, 3064, 3343, 3357 en 3379)
Alle vervoer
4.1
Classificatiecode D en DT
Alle vervoer
Zelfontledende stoffen van type B
(UN 3221, 3222, 3231 en 3232)
Alle vervoer
4.2
Verpakkingsgroep I
Alleen tanks
4.3
Verpakkingsgroep I
Alleen tanks
5.1
Verpakkingsgroep I
Alleen tanks
5.2
Organische peroxides van type B
(UN 3101, 3102, 3111 en 3112)
Alle vervoer
 
     
 
Tunnelcategorie C:
Klasse
Gevaarlijke goederen
Verbod voor:
 
1
 
Compatibiliteitsgroepen A en L
Subklasse 1.1, 1.2 en 1.5
Subklasse 1.3 (compatibiliteitsgroepen H en J)
Alle vervoer
Subklasse 1.3 (compatibiliteitsgroepen C en G) alleen indien de totale netto massa van ontplofbare stoffen per transporteenheid groter is dan 5000 kg
Alle vervoer
2
Classificatiecode F, TF en TFC
Classificatiecode T, TC, TO en TOC
Alleen tanks
3
Classificatiecode D
(UN1204, 2059, 3064, 3343, 3357 en 3379)
Alle vervoer
Verpakkingsgroep I met classificatiecodes: FC, FT1, FT2 en FTC
Alleen tanks
4.1
Classificatiecode D en DT
Alle vervoer
Zelfontledende stoffen van type B
(UN 3221, 3222, 3231 en 3232)
Alle vervoer
4.2
Verpakkingsgroep I
Alleen tanks
4.3
Verpakkingsgroep I
Alleen tanks
5.1
Verpakkingsgroep I
Alleen tanks
5.2
Organische peroxides van type B
(UN 3101, 3102, 3111 en 3112)
Alle vervoer
6.1
Verpakkingsgroep I met classificatiecodes TF1 enTFC en
UN nummers 3381 tem 3390)
Alleen tanks
7
UN nummers 2977 en 2978
Alle vervoer
8
Verpakkingsgroep I met classificatiecode: CT1
Alleen tanks
 
     
 
Tunnelcategorie D:
Klasse
Gevaarlijke goederen
Verbod voor:
 
1
 
Compatibiliteitsgroepen A en L
Subklasse 1.1, 1.2 en 1.5
Subklasse 1.3 (compatibiliteitsgroepen H en J)
Subklasse 1.3 (compatibiliteitsgroepen C en G)
Alle vervoer
2
Classificatiecode F, FC, TF, TFC, T, TC, TO en TOC
Alle vervoer
3
Classificatiecode D
(UN1204, 2059, 3064, 3343, 3357 en 3379)
Alle vervoer
Verpakkingsgroep I en II en classificatiecode F2
Tanks en
losgestort
4.1
Classificatiecode D en DT
Alle vervoer
Zelfontledende stoffen van type B
(UN 3221, 3222, 3231 en 3232)
Alle vervoer
Zelfontledende stoffen van types C, D, E en F
UN nrs: 2956, 3241, 3242 en 3251
4.2
Verpakkingsgroep I en II
Tanks en
losgestort
4.3
Verpakkingsgroep I en II
Tanks en
losgestort
5.1
Verpakkingsgroep I
Tanks en
losgestort
5.2
Organische peroxides van type B
(UN 3101, 3102, 3111 en 3112)
Alle vervoer
Organische peroxides van type C, D, E en F
6.1
Verpakkingsgroep I met classificatiecodes TF1 enTFC en
UN nummers 3381 tem 3390)
Alle vervoer
Verpakkingsgroep I met classificatiecodes TF2 en TW1
Tanks en
losgestort
Verpakkingsgroep II met classificatiecodes TF1, TF2,TFC en TW1
7
UN nummers 2977 en 2978
Alle vervoer
8
Verpakkingsgroep I met classificatiecode: CT1
Alle vervoer
  Verpakkingsgroep I met classificatiecode: CF1,CFT en CW1
Tanks en
losgestort
9
Classificatiecode M9 en M10
Alle vervoer
Classificatiecode M2 en M3
Tanks en
losgestort
 
     
 
Tunnelcategorie E:
Beperking van het vervoer van ALLE gevaarlijke goederen BEHALVE UN 2919, 3291, 3331, 3359 en 3373 en vervoer van alle gevaarlijke goederen in overeenstemming met 3.4, indien de hoeveelheden meer dan 8 ton totale bruto massa per transporteenheid bedragen.
 
     
 
Opmerking:
Voor de gevaarlijke goederen die NIET vermeld zijn in een van de bovenstaande tabellen geldt geen enkele beperking van het vervoer door wegtunnels.
Tot en met 31/12/09 kunnen beperkingen van toepassing zijn die niet beantwoorden aan 1.9.5 (zie ADR 1.6.1.12)
 
 
 
  Verkeerssignalisatie (ADR 8.6.2):  
 
Signalisatie
Tunnelcategorie
   
Geen signalisatie
Tunnelcategorie A
Verkeersteken met bijkomend paneel voorzien van letter B
Tunnelcategorie B
Verkeersteken met bijkomend paneel voorzien van letter C
Tunnelcategorie C
Verkeersteken met bijkomend paneel voorzien van letter D
Tunnelcategorie D
Verkeersteken met bijkomend paneel voorzien van letter E
Tunnelcategorie E
 
     
 
 
 
 
  Tunnelbeperkingscodes (ADR 8.6.3):  
 
  • De beperkingen van het vervoer van gevaarlijke goederen door tunnels is gebaseerd op de tunnelbeperkingscode van deze goederen die in kolom 15 van tabel A in hoofdstuk 3.2 lijst gevaarlijke stoffen is aangegeven. Wanneer "( - )" is aangegeven in plaats van een de beperkingscodes, zijn de gevaarlijke goederen aan geen enkele tunnelbeperking onderworpen, voor de goederen die bij UN nrs 2919 en 3331 ingedeeld zijn, kunnen beperkingen door tunnels evenwel deel uitmaken van de bijzondere regeling die door de bevoegde overheid op basis van ADR 1.7.4.2 wordt goedgekerd.
  • Wanneer een transporteenheid goederen bevat waaraan verschillende tunnelbeperkingscodes werden toegekent, dient de meest restritieve van deze codes aan de hele lading toegekent te worden.
  • De gevaarlijke goederen die conform ADR 1.1.3 vervoerd worden zijn niet onderworpen aan de tunnelbeperkingen.
 
 
 
  Beperkingen van de doorgang (ADR 8.6.4):  
 
  • Eens de tunnelbeperkingscode die aan de hele lading van de transporteenheid dient te worden toegekend vastgesteld is zijn de volgende beperkingen van toepassing:
 
 
Tunnelbeperkingscode
Beperking
   
B
Doorgang verboden door tunnels Cat. B, C, D en E (alle vervoer)
B1000C
Vervoer waarbij de totale netto massa van ontplofbare stoffen per transporteenheid:
- groter is dan 1000 kg: doorgang verboden door tunnels Cat B, C, D en E
- niet groter is dan 1000 kg: doorgang verboden door tunnels Cat C, D en E
B/D
Vervoer in tanks: doorgang verboden door tunnels Cat. B, C, D en E
Ander vervoer: doorgang verboden door tunnels Cat. D en E
B/E
Vervoer in tanks: doorgang verboden door tunnels Cat. B, C, D en E
Ander vervoer: doorgang verboden door tunnels Cat.E
C
Doorgang verboden door tunnels Cat. C, D en E (alle vervoer)
C5000D
Vervoer waarbij de totale netto massa van de ontplofbare stoffen per transporteenheid:
- groter is dan 5000 kg: doorgang verboden door tunnels Cat. C, D en E
- niet groter is dan 5000 kg: doorgang verboden door tunnels Cat. D en E
C/D
Vervoer in tanks: doorgang verboden door tunnels Cat. C, D en E
Ander vervoer: doorgang verboden door tunnels Cat. D en E
C/E
Vervoer in tanks: doorgang verboden door tunnels Cat.C, D en E
Ander vervoer: doorgang verboden door tunnels Cat.E
D
Doorgang verboden door tunnels Cat.D en E (alle vervoer)
D/E
Vervoer in tanks of losgestort: doorgang verboden door tunnels Cat. D en E
Ander vervoer: doorgang verboden door tunnels Cat.E
E
Doorgang verboden door tunnels Cat.E (alle vervoer)
-
Doorgang toegelaten door alle tunnels (zie ook 8.6.3.1 voor UN nummers 2919 en 3331)
 
 
 
 
Opmerking:
Tot en met 31/12/09 kunnen beperkingen van toepassing zijn die niet beantwoorden aan 1.9.5 (zie ADR 1.6.1.12)
 
 
 
     
 
adr
 
     
     
Sluit Venster
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be