Gevaarlijke goederen verpakt in uitgezonderde hoeveelheden ADR 3.5
 
Vrijstellingen voor vervoer in uitgezonderde hoeveelheden (exempted quantities)
 
 
 • Uitgezonderde hoeveelheden van gevaarlijke goederen van bepaalde klassen (behalve voorwerpen) die voldoen aan de bepalingen van onderhavig hoofdstuk zijn aan geen enkele andere bepaling van het ADR onderworpen behalve:
  • de voorschriften betreffende opleiding in ADR 1.3
  • de classificatieprocedures en criteria voor de verpakkingsgroepen in deel 2 van het ADR
  • de verpakkingsvoorschriften van 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 en 4.1.1.6
 • De gevaarlijke goederen die als uitgezonderde hoeveelheden vervoerd mogen worden zijn in kolom 7b van tabel A in hoofdstuk 3.2 aangeduid met een code

Bij gassen stemt het volume per binnenverpakking overeen met de watercapaciteit van het binnenrecipiënt en het aangegeven volume per buitenverpakking stemt overeen met de totale watercapaciteit van alle binnenverpakkingen in dezelfde buitenverpakking.

Indien er aan meerdere gevaarlijke stoffen die samen verpakt zijn in één buitenverpakking, veschillende codes toegekend zijn dient de totale hoevelheid per buitenverpakking beperkt te worden tot deze die overeenkomt met de meest restrictieve code.

 
 

 
 
 • De verpakkingen gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke goederen in uitgezonderde hoeveelheden moeten voldoen aan de voorschriften vermeld in hoofdstuk 3.5.2 en 3.5.3

 
 
 • Colli die gevaarlijke stoffen in uitgezonderde hoeveelheden bevatten, voorbereid overeenkomstig hoofdstuk 3.5 dienen blijvend en leesbaar voorzien te zijn van het in 3.5.4.2 weergegeven merkteken. Het eerste OF enige etiketnummer dat in kolom 5 van tabel A in hoofdstuk 3.2 lijst gevaarlijke stoffen is aangegeven voor elk van de in het collo vervatte gevaarlijke goederen moet op dit merkteken voorkomen. De naam van de afzender of van de bestemmeling moet eveneens voorkomen op dit merkteken, indien deze gegevens nergens anders op het collo voorkomen.
 • De afmeting van het merkteken moet ten minste 100 mm op 100 mm bedragen

Arcering in éénzelfde kleur, wit of zwart
achtergrond wit of voldoende contrasterend

 
 
 
  * op deze plaats komt het eerste of enige etiketnummer
** op deze plaats komt de naam van afzender of bestemmeling
 
 
 
 
 • Het maximaal aantal colli per voertuig of container mag niet hoger zijn dan 1000.
 
     
 
 
 
adr vervoer
 
     
Sluit Venster
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be