Omschrijving van het voertuig ADR 9.1.1.2
 
 • EX/II of EX/III voertuig:
  een voertuig dat bestemd is voor het vervoer van ontplofbare stoffen of voorwerpen
 
 
 • FL voertuig:
  een voertuig bestemd voor het vervoer van vloeistoffen met een vlampunt van niet meer dan 60°C (met uitzondering van dieselbrandstof die overeenstemt met de norm EN 590:2004, gasolie en lichte stookolie, UN nummer 1202, met een vlampunt zoals gespecifieerd in EN 590:2004) in vaste of afneembare tanks met een capaciteit van meer dan 1000 liter of in tankcontainers of mobiele tanks met een capaciteit van meer dan 3000 liter of

  een voertuig bestemd voor het vervoer van brandbare gassen in vaste of afneembare tanks met een capaciteit van meer dan 1000 liter of in tankcontainers of mobiele tanks met een capaciteit van meer dan 3000 liter of

  een batterijvoertuig met een totale capaciteit van meer dan 1000 liter, dat bestemd is voor vervoer van brandbare gassen
 
     
 
 • AT voertuig:
  een ander voertuig dan een FL- voertuig dat bestemd is voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in vaste of afneembare tanks met een capaciteit van meer dan 1000 liter of in tankcontainers of mobiele tanks met een capaciteit van meer dan 3000 liter of

  een ander batterijvoertuig dan een FL voertuig met een totale capaciteit van meer dan 1000 liter

 • MEMU:
  een voertuig dat beantwoordt aan de definitie van een mobiele fabricageeenheid van explosieve stoffen in 1.2.1
 
 
 
  Vergelijk de vermelding in de lijst gevaarlijke stoffen of kolom 14 van tabel A in hoofdstuk 3.2 met de vermelding in punt 7 van het ADR keuringsdocument.
Uw voertuig is toegelaten wanneer ze in onderstaande tabel naast elkaar vermeld staan
 
 
Vermelding in kolom 14 van de lijst gevaarlijke stoffen of kolom 14 van tabel A in hoofdstuk 3.2 Vermelding in punt 7 van ADR keuringsdocument van uw voertuig
FL
FL
AT
FL of AT
 
     
 
 
 
ADR
 
     
 
 
Sluit Venster
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be