Volledige vrijstellingen ADR 1.1.3.1
 
Geen enkel ADR voorschrift is van toepassing op:
 
 
 • Vervoer van gevaarlijke goederen door particulieren, indien die verpakt zijn voor verkoop in de detailhandel en bestemd zijn voor eigen gebruik, voor gebruik thuis of voor hun vrijetijds- of sportactiviteiten, op voorwaarde dat maatregelen genomen worden om lekkage te voorkomen. Wanneer deze goederen brandbare vloeistoffen zijn, vervoerd in hervulbare reciepiënten die door, of voor een particulier gevuld worden, mag de totale hoeveelheid niet groter zijn dan 60 liter per recipiënt en 240 liter per transporteenheid.
  Er wordt van uit gegaan dat IBC's, grote verpakkingen en tanks niet vallen onder verpakkingen voor de detailhandel.
 • Vervoer van machines of materieel die niet gespecificeerd zijn in het ADR en die bijkomend gevaarlijke goederen bevatten in hun structuur of werkingscircuits, op voorwaarde dat maatregelen genomen werden om de lekkage van de inhoud te vermijden.
 • Vervoer van gevaarlijke goederen dat door bedrijven wordt verricht maar bijkomstig is t.o.v. hun hoofdactiviteit (bv bevoorrading van bouwwerven) of verband houdt met opmetingen, reparaties of onderhoud in hoeveelheden van NIET meer dan 450 liter per verpakking en van niet meer dan in punt 1.1.3.6 gespecificeerde maximale hoeveelheden.
  Deze vrijstelling geldt niet voor klasse 7.
  Het vervoer dat door dergelijke ondernemingen verricht wordt voor hun bevoorrading of externe dan wel interne distributie valt evenwel NIET onder deze vrijstelling.
 • Vervoer dat uitgevoerd wordt door- of onder toezicht staat van de interventiediensten, voor zover noodzakelijk in verband met interventie in een noodgeval, meer in het bij bijzonder uitgevoerd:
  • door takelwagens die voertuigen verplaatsen dewelke bij een ongeval betrokken waren of defect zijn en gevaarlijke goederen bevatten
  • of om de bij een incident of ongeval betrokken gevaarlijke goederen te omsluiten, te recupereren en ze naar een veilige plaats te brengen.
 • Transporten in noodgevallen, bedoeld om mensenlevens te redden of om het milieu te beschermen, op voorwaarde dat alle maatregelen genomen werden om dit transport volledig veilig uit te kunnen voeren.
 • Het vervoer van lege, niet gereinigde vaste opslagreservoirs die stoffen van de groepen A, O, of F van klasse 2, stoffen van de verpakkingsgroepen II of III van klasse 3 of 9, of pesticides van verpakkingsgroepen II of II van klasse 6.1 indien ze aan een aantal voorwaarden voldoen.
 
 

 
     
 
Vrijstelling ADR
 
     
Sluit Venster
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be