Houders voor het vervoer van gevaarlijke stoffen : De COLLI
 
 
DE VERSCHILLENDE SOORTEN COLLI:
 
     
  Deze categorie omvat de kleinere houders, onderverdeeld in 6 groepen:  
     
  1) De verpakkingen (dragen meestal UN merkteken):  
 
 • Onder de verpakkingen vallen onder andere: vaten, jerrycans, kisten, zakken en gasflessen. Hun inhoud en gewicht is echter beperkt tot 450 liter of 400 kg, sommige gasrecipiënten kunnen gaan tot max 3000 liter. Soms bestaat een verpakking uit een buiten- en binnenverpakking (bv 6 flessen in een kartonnen doos). In dergelijk geval spreekt men van een "samengestelde verpakking"
  Verpakkingen zijn bedoeld om manueel te behandelen, al dan niet met hulpmiddelen.
  Geteste verpakkingen dragen een UN merkteken en elke verpakking moet altijd voorzien zijn van de juiste signalisatie.
 • herkenning: UN merkteken, inhoud max 450 liter of 400 kg, gasrecipiënten tot max.3000 l en geen UN Merkteken.
 
 
 
  2) De oververpakkingen (dragen geen UN merkteken)  
 
 • Oververpakkingen zij omsluitingen die door één enkele afzender gebruikt mogen worden en één of meerdere verpakkingen bevat, en op deze manier een eenheid vormt om tijdens het vervoer gemanipuleerd en/of gestouwd kan worden(bv paletten met daarop meerdere verpakkingen die samengehouden worden door krimp- of rekfolie). Oververpakkingen hoeven geen testen te ondergaan en dragen dus ook geen UN merkteken.
  Op de buitenkant van een oververpakking komt het woord "oververpakking" voor, enkel indien de colli en hun signalistaie niet van buitenaf zichtbaar zijn , de vermelding "Oververpakking" moet duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn, in de officiële taal van het land van verzending en daarinboven in het Frans, Duits of Engels indien geen van deze drie de officiële taal van het verzendland is. Daarnaast moeten ze altijd voorzien worden van de juiste signalisatie indien deze niet zichtbaar is van buitenaf.
 • herkenning: GEEN UN merkteken, woord "oververpakking"
 
 
 
  3) Bergingsverpakkingen (dragen altijd UN merkteken)  
 
 • Bergingsverpakkingen worden uitsluitend gebruikt door de interventiediensten in geval van beschadigde, niet reglementaire of lekkende verpakkingen. Bergingsverpakkingen mogen enkel gebruikt worden om de beschadigde goederen te vervoeren naar plaatsen waar deze worden gerecupereerd of vernietigd.
 • Bergingsverpakkingen dragen altijd een UN merkteken met daarin de letter "T" voor de X, Y of Z. Ze moeten steeds voorzien zijn van het woord "bergingsverpakking of berging" en de juiste signalisatie zoals die op de colli moet voorkomen.
 • herkenning: UN merkteken met de letter T, woord "berging of bergingsverpakking"
 
 
 
  4) De IBC's (grote recipiënten voor losgestort vervoer, dragen altijd een UN merkteken)  
 
 • Een IBC is een verplaatsbare stijve of soepele verpakking die ontworpen is om mechanisch gemanipuleerd te worden. Een IBC bevat altijd een losgestort product.
  IBC's hebben een maximale inhoud van 3000 liter (3 m³) en dragen altijd een UN merkteken (in sommige gevallen bestaat hiervoor een nationale afwijking) en tevens moet iedere IBC voorzien worden van de juiste signalisatie.
 • herkenning: UN merkteken,bevat losgestort product, inhoud max 3 m³,
                      mechanisch manipuleren.
 
 
 
  5) De grote verpakkingen (dragen altijd UN merkteken)  
 
 • Grote verpakkingen zijn buitenverpakkingen die binnenverpakkingen of voorwerpen bevatten (dus GEEN losgestort materiaal zoals IBC's). Ze hebben een inhoud van meer dan 450 liter of 400 kg maar maximaal 3000 liter en onderscheiden zich op deze manier van de verpakkingen. Ook de grote verpakkingen hebben testen ondergaan en dragen dus een UN merkteken en natuurlijk ook altijd de juiste signalisatie.
 • herkenning: UN merkteken, inhoud >450 l of 400kg en max 3m³, bevat voorwerpen of                     binnenverpakking, mechanisch manipuleren
 
 
 
  6) De Flexibele Bulkcontainers (dragen altijd UN merkteken)  
 
 • De Flexibele Bulkcontainers zijn soepele containers die enkel gebruikt worden voor het vervoer van losgestorte vaste stoffen. De capaciteit is beperkt tot 15 m³ met inbegrip van de voeringen, manipulatieinrichtingen en de bedrijfsuitrusting die er vast op aangebracht zijn. Ook de Flexibele bulkcontainers hebben testen ondergaan en dragen dus een UN merkteken en ook altijd de juiste signalisatie.
 
 
 
  MERKTEKENS OP DE COLLI  
 
 • Geteste colli dragen altijd een UN merkteken dat bestaat uit verschillende delen.
 
 
voorbeeld UN merkteken
voorbeeld UN merkteken, bergingsverpakking

 
 
 • Elk UN merkteken is voorzien van de letters, X, Y of Z na de eerste slash. Deze letters komen overeen met de verpakkingsgroep van het product volgens onderstaande tabel:
 
 
Letter
verpakking mag bevatten
X:

zeer gevaarlijke producten, verpakkingsgroep I
gevaarlijke producten, verpakkingsgroep II
minder gevaarlijke producten, verpakkingsgroep III

   
Y:

gevaarlijke producten, verpakkingsgroep II
minder gevaarlijke producten, verpakkingsgroep III

   
Z :
ALLEEN minder gevaarlijke producten, verpakkingsgroep III
 
 
 
 
 • De recipiënten voor de gassen, bepaalde speciale recipiënten en de tanks zijn voorzien van een andere markering.
 
 
 
     
 
ADR vervoer
 
     
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be